Nyheter

Dags för ideella föreningar inom socialt arbete att söka bidrag

En bild med ett hjärta i grått

2019-11-29

Du som driver en ideell förening som erbjuder sociala insatser till individer och grupper i Södertälje kan från och med den 1 december söka verksamhetsbidrag från socialnämnden.

Det här gäller ideella föreningar i kommunen som bedriver frivilligt socialt arbete och som enligt riktlinjerna "främjar social stabilitet, demokrati, jämställdhet och en god folkhälsa samt stimulerar nytänkande och självhjälp och som motverkar social utslagning". 

Bidraget ges i form av ekonomiskt stöd som kan användas till föreningens löpande verksamhet under ett, max två verksamhetsår.

Ansökan

För att en förening ska kunna få verksamhetsbidrag måste ansökan uppfylla villkoren i socialnämndens riktlinjer för verksamhetsbidrag, och föreningen måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.

Du ansöker på Södertälje kommuns sida för hantering av föreningsbidrag. För att kunna göra ansökningar behöver din förening ett användarnamn och ett lösenord. Kontakta föreningsservice, telefon 08-523 010 00, på kultur- och fritidskontoret eller mejla till forening@sodertalje.se om föreningen saknar andvändarnamn och lösenord.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 25 januari 2020.