De fick ta emot årets priser från Omsorgskontoret

Mod, uthållighet, nyfikenhet och förmåga att höja blicken för att se resultat. Det är de gemensamma nämnarna hos dem som fick ta emot årets priser i stadshuset igår.

Priset för ”Årets misstag som vi tagit lärdom av” är en ny kategori. Den ges till någon eller några som gått i framkant, testat något nytt och inte lyckats men lärt sig något av det. Det vill säga en person eller arbetsgrupp som fortsätter lära genom att våga, testa och göra nytt.

Samtliga nominerade och deras närmaste chefer var inbjudna att delta under utdelningen av årets priser. Klockan 15.00 stod det klart vilka som fick ta emot pris som Årets medarbetare, Årets ledare, Årets kvalitetsutveckling och Årets misstag.

Omsorgsnämnden

Pris för Årets medarbetare gick till: Mari Ojala

”För hens vilja att ständigt ställa upp och ställa om och med engagemang, kunskap och med ett lösningsorienterat fokus ta sig an små och stora arbetsuppgifter. Hen är en fantastisk tillgång till organisationen och bidrar med både humor och glädje”.

Pris för Årets ledare gick till: David Salmén

”För hens förmåga att ställa de svåra frågorna och utmana invanda tankesätt. Hen tar alltid hänsyn till olikheter, ser potentialen hos varje unik medarbetare och välkomnar allas perspektiv i vårt kvalitetsarbete. Hen lever Södertälje kommuns värdegrund”.

Pris för Årets kvalitetsutveckling gick till: Gröndalsvägens gruppbostad

”För sitt arbete med att öka brukarinflytandet genom att låta de som bor på gruppbostaden välja den personal de vill ha under olika moment under dagen. Det har lett till ökad delaktighet och självbestämmande hos personer med stöd.” 

Äldreomsorgsnämnden

Pris för Årets medarbetare gick till: Susan Gabriel

”För hens förmåga att skapa ett lärande klimat genom att dela med sig av egen kunskap och söka efter och lyssna in andras kunskap, hela tiden med fokus på en välmående arbetsplats med god stämning. Hen bidrar alltid med klokhet.”

Pris för Årets ledare gick till: Paulina Vidal

”För sitt goda arbete, uthållighet och engagemang i att bygga en stabil grund i verksamheten att bygga vidare på. Med ordning, struktur och tydligt ledarskap har hen väglett, stöttat och synliggjort sina medarbetare för att skapa trygghet i gruppen”.

Pris för Årets kvalitetsutveckling gick till: Bostadsgruppen Solhöjden, Mariekällgården vård- och omsorgsboende

”För sitt arbete med att minska nattfasta genom att som team analysera, besluta om åtgärder, arbeta mot uppsatt mål och följa upp resultatet. En nyckel har varit kommunikationen mellan dag-, kväll- och nattpersonal, som bidragit till att alla tagit ansvar och aktivt arbetet mot gruppens uppsatta mål”.

Pris för Årets misstag som vi tagit lärdom av gick till: digITeamet

”Med lust och vilja att frigöra administrativ tid missade teamet att den digitala lösningen som togs fram inte alls fungerade för användaren av tjänsten. Misstaget ledde till att teamet lärde sig hur viktigt det är med kommunikation, användarfokus samt att lösningen behöver testas i mindre skala innan lansering. Ett arbetssätt som de idag arbetar efter”.