Nyheter

De flesta restriktioner mot covid-19 tas bort 9 februari

Illustration av ett i som i information

2022-02-03

Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att pandemiläget är tillräckligt stabilt för att inleda avvecklingen av smittskyddsåtgärderna. Den 9 februari 2022 påbörjas avvecklingen av åtgärderna mot covid-19.

Den 9 februari tas bland annat krav på deltagartak och andra uttryckta deltagarbegränsningar, till exempel krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap bort, liksom möjligheten till användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor.

Rekommendationer som är kvar efter 9 februari

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att ovaccinerade personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Testning för covid-19 efter 9 februari

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny provtagningsindikation som fokuserar testning på patienter och personal inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Varför tar man bort smittskyddsåtgärderna?

Folkhälsomyndigheten och regeringen bedömer att den nationellt höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom, jämfört med tidigare varianter, har minskat belastningen på samhället.

Pandemin inte över - viktigt att upprätthålla vaccinskyddet

Folkhälsomyndigheten understryker att vi fortfarande är i en pandemi och att vi har en hög smittspridning i samhället. Därför är vaccinationer fortsatt viktiga för att vi ska få ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död.

För att upprätthålla vaccinskyddet behöver påfyllnadsdos tas enligt de tidsintervall som rekommenderas för olika grupper.

Mer på Folkhälsomyndigheten om vad som gäller efter 9 februari