Nyheter

Södertälje kommun skriver under för en stark demokrati

Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande står utanför stadshuset i Södertälje med deklaration för en stark demokrati, som hon signerat.

2021-09-15

Idag den 15 september 2021 är det internationella FN-dagen för demokrati. I år fyller även demokratin i Sverige 100 år. För att stärka och stå upp för demokratin skriver Södertälje kommun under ”Deklaration för en stark demokrati”.

- Det här känns högtidligt och viktigt. Det är ett sätt att kraftsamla kring dessa viktiga frågor och lyfta fram hur vi som kommun arbetar för att värna demokratin, säger Boel Godner (S) kommunstyrelsens ordförande, efter att ha skrivit under deklarationen.

Förutom Södertälje kommun har nu över 250 aktörer; myndigheter, organisationer, kommuner, regioner och företag, skrivit under deklarationen. Läs mer om aktörerna: Vår demokrati – Åtaganden

Bidrar till målen genom olika aktiviteter

Deklaration för en stark demokrati är framtagen av kommittén Demokratin 100 år. De som undertecknar den tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Under 2021 ska aktörerna genom olika aktiviteter bidra till målen i deklarationen:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

boel-godner-deklaration-2-1200-550.jpg

Södertälje kommuns åtaganden

I Södertälje kommun finns kopplingar till deklarationen i mycket av det arbete som pågår. Exempel på åtaganden som tas upp i deklarationen:

  • Kommunstyrelsen har beslutat om en handlingsplan för demokratiutveckling i Södertälje 2021-2024. Den vägleder arbetet för att öka invånarnas inflytande, delaktighet, tillit och valdeltagande i Södertälje kommun. Några aktiviteter genomförs i samband med de allmänna valen medan andra genomförs och utvecklas i ett långsiktigt arbete för att stärka mellanvalsdemokratin. Tre sådana exempel är att se över hur nämnderna arbetar med och följer upp medborgardialoger, att utreda förutsättningarna för att starta ett ungdomsråd och att utveckla arbetet med kommunens samverkansöverenskommelse mellan idéburen sektor och kommunen. Läs mer här i handlingsplanen för demokratiutveckling i Södertälje kommun
  • Kommunstyrelsen har beslutat om en åtgärdsplan för att främja valdeltagande i de allmänna valen 2022. Syftet är bland annat att invånarna ska ha kunskap om vilka som har rösträtt i valen, hur det går till att rösta, när och var man kan rösta, och att så många som möjligt väljer att använda sin rösträtt.
  • Södertälje kommun har inför 2021 antagits till Glokala Sverige. Det handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner. Läs mer i kommunens pressmeddelande

Här kan du läsa hela demokratideklarationen för Södertälje kommun

Här kan du se kommunens diplom för en stark demokrati

hanna-klingborg-1200-550.jpgHanna Klingborg (MP) ordförande hållbarhetsutskottet, Södertälje kommun. Foto: Södertälje kommun

- Handlingsplanen ramar in hur vi ska arbeta för att utveckla och stärka demokratin under de kommande åren. Det finns stora utmaningar i Södertälje, bland annat vad gäller det låga valdeltagandet. Handlingsplanen är ett stöd för förvaltningen i kommunen och nämnderna. Den belyser till exempel vilka målgrupper som vi behöver prioritera i demokratiarbetet, barn och unga och personer som bor i områden med socioekonomiska utmaningar, är några av dem. Handlingsplanen innehåller en mängd olika aktiviteter. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för uppföljningen av planen och det är upp till nämnderna att ansvara för aktiviteterna, säger Hanna Klingborg (MP) ordförande hållbarhetsutskottet, som har berett ärendet med handlingsplanen för demokratiutveckling.

Fakta Demokratin 100 år

  • År 2021 är det 100 år sedan det första riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta. Under åren 2018 – 2021 planerar och genomför regeringen en satsning, där bland annat ”Deklaration för en stark demokrati” ingår. ”Kommittén Demokratin 100 år” ska bland annat uppmuntra myndigheter och kommuner att genomföra aktiviteter som bidrar till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de kommande 100 åren.
  • Ett av målen är att få fler att engagera sig i demokratin till exempel genom att rösta i val, engagera sig i en politisk fråga, i ett parti, eller i en civilsamhällesorganisation på sin fritid.
  • Kommitténs uppdrag ska redovisas senast den 1 juni 2022. Insatserna samlas under rubriken Vår demokrati – värd att värna varje dag. Här kan du läsa mer om arbetet med Vår demokrati