Nyheter

Demokratimingel på Södertäljebyrån

2016-12-20

Den 15 december samlades ett 40-tal gäster på Södertäljebyrån för att få höra mer om kommunens demokratiarbete samt lämna förslag på hur vi ökar möjligheten till inflytande och delaktighet. Det var kommunens demokratiberedning som tillsammans med Södertäljebyrån bjöd in kommuninvånarna till en första av flera planerade dialoger under det kommande året.

Deltagarna fick möjlighet att komma med tips på hur vi ökar delaktigheten samt göra inspel till kommunens kommande styrdokument för demokratiarbetet.
Här följer exempel på de synpunkter som kom in under kvällen. Synpunkterna kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med styrdokumentet för demokratiarbetet.

 • Sätta upp mål och arbeta hårt för att engagera fler föreningar genom demokratiambassadörer.
 • Att demokratiberedningen satsar hårt på en egen hemsida och en ytterst funktionell app där all information om demokratiberedningen byggs upp och blir lättillgänglig.
 • Utbilda alla ungdomar t ex på nya hemsidan (som bör skapas) och i skolan om att det är dem som bestämmer. Politiken är bara ett medel för att få igenom medborgarnas talan.
 • Utbildning till mediafolk så att media (tidningar, TV, internet mm.) vinklar Södertälje mera som ”möjligheternas stad” istället för ”problemens stad”.
 • Enkla, förklarande TV-program på youtube, för barn, av barn.
 • Ordna en träff där helt olika föreningar får presentera sig för varandra.
 • Byta namnet på demokraticentrum till rättighetscentrum.
 • Gärna ett ungdomshus.
 • Hur kan jag som ungdom engagera mig i politik.
 • Gör Södertälje mer attraktivt att bo och utbilda sig här.
 • Ge Södertäljes skolbarn fortsatt möjlighet att få ha en lärorik skoldag ute på landet hos Tälje Skog och Ungdom.
 • Lyssna på skolbarnens röster i demokratins anda. Ge dem rätt att få fortsätta uppleva landsbygden på skoltid.
 • Använd kulturen! En ”kändis” inom den arabisktalande delen av Södertälje, plus en ”kändis” i den ”svensktalande” delen möts och gör en fantastisk konsert. Blanda detta med info om hur vi kan mötas, påverka och skapa ett gemensamt Södertälje. Fler mötesplatser som engagerar.
 • Prata värdegrund, utnyttja gärna rugbyns värdegrund som är global