Nyheter

Det finns hjälp att få om du mår psykiskt dåligt

2020-04-17

Psykisk ohälsa kan yttra sig på olika sätt, med olika allvarlighetsgrad och varaktighet. Men oavsett hur det yttrar sig kan du få hjälp om du drabbas.

Begreppet psykisk ohälsa kan omfatta allt från lättare tillstånd av oro eller nedstämdhet till svåra psykiatriska tillstånd som bör behandlas av hälso- och sjukvården – såsom depression, ångestsyndrom eller schizofreni.

Om du drabbas av psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa ska du i första hand vända dig till din vårdcentral, och i andra hand till den psykiatriska konsult- och mottagningsenheten på Södertälje sjukhus, tfn 08-123 678 00.

Du som har en långvarig och allvarlig psykisk ohälsa kan få stöd och hjälp från kommunen. Alla stöd- och hjälpinsatser ska ges så att du kan leva ett så oberoende och självständigt liv som möjligt. Både du som själv har psykiska besvär och du som är anhörig kan få stöd. Läs mer om vilken hjälp du kan få av kommunen.

Stöd vid självmordstankar
Ibland kan psykisk ohälsa leda till tankar på självmord. En människa som tänker på självmord känner sig ofta isolerad och ensam och kan uppleva att ingen kan hjälpa eller förstå hens smärta. När man inte kan se något annat sätt att handskas med denna förtvivlan och smärta, kan det kännas som den enda utvägen är att ta sitt liv. Men även här finns hjälp att få. Vi har samlat länkar till olika organisationer du som drabbats eller dina anhöriga kan kontakta.

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
Är du ung och mår psykiskt dåligt, eller är du vuxen som är orolig för ett barn eller en ungdom? Här kan du läsa om vart du kan vända dig för att få hjälp med olika problem.

Vad är psykisk ohälsa?
Läs mer om vad psykisk ohälsa är hos Folkhälsomyndigheten.