Nyheter

Det här är finalisterna till hållbarhetspriset 2022

2022-12-09

Södertälje kommuns viktigaste utmärkelse, hållbarhetspriset, delas årligen ut till en person, ett företag eller en förening som jobbar aktivt med hållbar utveckling. Årets finalister är Lebi Skol IF, Bostadsrättsföreningen Manegen och Vårdinge folkhögskola.

Här kan du läsa mer om finalisterna

Lebi Skol IF

Nomineras till hållbarhetspriset 2022 för en verksamhet som bidrar till både social och ekonomisk hållbarhet genom att främja delaktighet, inkludering och livskvalitet bland barn och unga. Lebi Skol IF finns för ungdomarna där andra inte finns. Genom att erbjuda träning för barn och ungdomar oavsett ekonomiska förutsättningar, bakgrund och identitet erbjuder Lebi Skol IF en väg in i föreningslivet och en meningsfull fritid för hundratals barn och unga. Genom Ledarskapsakademin ger Lebi Skol IF dessutom ungdomar medel och möjlighet att själva bli goda ledare och förebilder.

Brf Manegen

Nomineras till hållbarhetspriset 2022 för ett arbete som bidrar till alla tre hållbarhetsdimensioner. Brf Manegen har effektiviserat och elektrifierat sin energiförbrukning genom att bland annat installera solceller och laddstolpar, reducera vattenförbrukningen, tilläggsisolera och installera energisnåla apparater. Genom att erbjuda möjlighet att återvinna både batterier, elektronik och sprayflaskor bidrar föreningen ytterligare till både ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Gemensamma städinsatser och trädgårdsarbete samt möjlighet för boende att byta böcker i ett gemensamt bibliotek bidrar till att stärka den sociala sammanhållningen bland de boende.

Vårdinge folkhögskola

Nomineras till hållbarhetspriset 2022 för en verksamhet som bidrar till alla tre hållbarhetsdimensioner. Medarbetare och deltagare planerar och driver tillsammans verksamheten utifrån målen i Agenda 2030. Utbildningar i ekologisk odling och ekovegetariskt kök, återbruk och återvinning, servering av ekologisk och närproducerad mat, energisnåla uppvärmningssystem och samarbete med organisationer som engagerar sig för mänskliga rättigheter globalt är några exempel på hur Vårdinge folkhögskola verkar för ett hållbart samhälle långt utanför skolans gränser. 

 

Prisutdelningen

Årets vinnare utses den 3 februari 2023 under ett hållbarhetsmingel på Science Week. 

Du som är hållbarhetsintresserad är välkommen att delta under prisutdelningen och efterföljande mingel, för att knyta kontakter med andra hållbarhetsintresserade i Södertälje. Alla deltagare bjuds på vegetarisk plockmat och alkoholfritt bubbel. Det är begränsat med platser.

Anmäl dig här!

 

Här kan du läsa mer om hållbarhetspriset och tidigare vinnare.