Nyheter

Det nya politiska styret presenterade sitt förslag till budget

2022-11-30

Den nya majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet presenterade igår den 30 november sitt förslag till budget för 2023.

Förslaget säger:
”När den nya majoriteten nu står i startskedet för kommande mandatperiod befinner sig Södertälje i ett svårt läge med stora utmaningar och tuffare ekonomiskt läge i sikte. Med en lågkonjunktur framför oss är det av stor vikt att vi hushåller med våra ekonomiska resurser. Samtidigt behöver vi satsa på kommunens fortsatt hållbara utveckling. Det är en svår balansgång som kräver kloka beslut och en tydlig riktning.

Därför är det viktigare än någonsin med ordning och reda i ekonomin och en politik som styr kommunen framåt med Södertäljebornas bästa i åtanke. Den budget vi nu lägger fram ger oss ett positivt resultat på sista raden men samtidigt handlingsutrymme att arbeta för ett tryggare Södertälje med en långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I Södertälje ska alla känna sig trygga i vardagen. Det börjar med en ansvarfull budget.”

I budget för 2023 prioriterar det nya politiska styret att:

  • Stärka skolan och barns uppväxtvillkor.
  • Fatta nödvändiga beslut för att bekämpa grov organiserad brottslighet och välfärdsbrottslighet.
  • Utveckla arbetsmarknadspolitiken och näringslivspolitiken.
  • Stärka den gröna omställningen där kommunen vidtar offensiva åtgärder för miljö och klimat.
  • Hålla ordning och reda i kommunens ekonomi.

Beslutet om det politiska styrets budget klubbades 30 november på ett extra inkallat möte med kommunstyrelsen. Beslut om kommunens budget tas slutgiltigt den 19 december under kommunfullmäktige. Oppositionspartierna har möjlighet att lämna egna förslag till mål och budget.

När budgeten beslutas kommer handlingar att läggas upp på sodertalje.se

I möteshandlingarna för kommunstyrelsen 30 november kan du ta del av majoritetens förslag till mål och budget.