Nyheter

Digitalt studentfirande i Södertälje

2020-05-18

Årets studentfirande blir digitalt och sker på distans. – Vi bedömer att detta är det finaste och tryggaste sättet att hantera studenten på just nu, säger Johan Abrahamsson, verksamhetschef för gymnasiet.

Utbildningskontoret har diskuterat firandet med kommunens rektorer, lärare, elever och intilliggande kommuner. Tillsammans har de kommit fram till att risken för smittspridning medför att det inte går att ordna tillfällen för studenter att ta adjö av klasskamrater och lärare.

Detta gäller för samtliga kommunala gymnasier i Södertälje: 

  • Betyg skickas hem till eleverna som ett rekommenderat brev. 
  • Respektive skola kommer att anordna ett digitalt studentfirande på distans. 
  • Eleverna kommer inom den närmaste veckan att få information från sina skolor om när de ska lämna tillbaka skolmateriel. 

– Till hösten hoppas vi kunna bjuda in alla studenter till en återträff om smittskyddsläget medger det, säger Johan Abrahamsson.