Nyheter

Distansundervisning på Södertäljes kommunala gymnasier från och med måndag

2020-12-03

Gymnasieskolan övergår från och med måndag den 7 december till distansundervisning. Detta gäller till och med onsdag den 6 januari.

Syftet med åtgärden är att minska smittspridningen ytterligare genom att minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken.

– Det är förstås tråkigt att vi inte kan har undervisning på plats, och jag hoppas att det inte blir längre än fram till jullovet. Men vi kommer att göra det allra bästa av det ihop med våra elever, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör.

Hon säger att man inom Södertäljes skolor lärt sig mycket om distansundervisning under året:

– Både lärare och elever är redan förberedda och inställda på en snabb övergång till distans.

Alla elever får information via lärplattformen Vklass

Det finns en rad undantag från rekommendationerna, till exempel vid praktiska moment som inte kan skjutas upp och nationella prov. Alla elever och vårdnadshavare kommer att få information om vad som gäller just dem i lärplattformen Vklass under fredagen.

Introduktionsprogrammen omfattas inte av distansundervisningen

Introduktionsprogrammen undantas från distansbeslutet och eleverna har sina lektioner i skolan som vanligt.

Gymnasiesärskolan omfattas inte av distansundervisningen

Folkhälsomyndigheten bedömer att åtgärden inte ska gälla övriga skolformer. Det handlar om gymnasiesärskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola. Inte heller utbildningar som riktar sig till vuxna som inte går på gymnasiet omfattas, för dem gäller samma allmänna råd som för andra arbetsplatser.

Läs Folkhälsomyndighetens pressmeddelande om distansundervisning fram till jul här.