Nyheter

Tjänsterna som ekonomi- och finansdirektör samt samhällsbyggnadsdirektör nu tillsatta

2021-09-06

Erika Svensson har blivit tillsvidareanställd som ekonomi- och finansdirektör och Andreas Klingström som samhällsbyggnadsdirektör. Beslutet togs vid kommunstyrelsens sammanträde fredagen den 3 september. De har hittills varit tillförordnade på tjänsterna.

Erika Svensson anställdes 2014 som koncernekonomichef i Telge och blev tillförordnad ekonomi - och finansdirektör i kommunen i september 2020. Erika Svensson har under sin yrkeskarriär arbetat som chef i många år och då även ingått i ledningsgrupper. Hon är certifierad kommunal revisor och har i den egenskapen arbetat med revision av kommuner och kommunala bolag. Erika Svensson har en civilekonomexamen från Stockholms universitet och har kompletterat denna med ytterligare studier, bland annat i kommunal ekonomi vid Förvaltningshögskolan i Göteborg.

– Både Erika Svensson och Andreas Klingström har som tillförordnade på de aktuella tjänsterna gjort ett mycket bra arbete. När vi nu tillsätter dem på tjänsterna säkerställer vi att vår organisation kan behålla kompetenta ledare som båda har stor erfarenhet av kommunal verksamhet och Södertälje kommun i synnerhet, säger Ola Schön, tillförordnad stadsdirektör.

God lokalplanering bidrar till att använda resurserna rätt

– Jag vill bidra till att kommunen nyttjar sina resurser på bästa sätt. Inom lokalfrågan kommer vi sjösätta ett arbete med noggranna planer för längre tidsperioder. Det är ett arbete där många av kommunens kontor och vårt bolag Telge Fastigheter är väldigt involverade, säger Erika Svensson.

Andreas Klingström anställdes 2016 i Södertälje kommun som planchef och har arbetat som tillförordnad samhällsbyggnadsdirektör sedan april 2020. Andreas Klingström har en nästan 20 år lång bakgrund inom samhällsbyggnadsområdet, som planarkitekt, planchef och bygglovschef. Innan han kom till Södertälje var han plan- och bygglovschef i Borås. Andreas Klingström har en masterutbildning i fysisk planering från Blekinge tekniska högskola och därefter ett antal olika påbyggnadsutbildningar.

Siktar på hållbar samhällsbyggnad

– När jag började i Södertälje kommun såg jag fram emot de utmaningar och möjligheter som finns i ett kontor som arbetar med hela samhällbyggnadsprocessen, från idé till genomförande och drift. Jag vill känna stolthet i hur vi arbetar med varje del och se att vi gör det hållbart för Södertäljes invånare och besökare, säger Andreas Klingström.