Nyheter

Eldning avrådes från och med 23 juli

Fotografi av eld

2020-07-24

Eldning avrådes gäller från och med den 23 juli klockan 13.00. Det varma och torra vädret ger en ökad brandrisk i skog och mark och risken för gräsbränder är mycket hög. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. 

Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna.