Nyheter

Eldning avrådes från och med 29 maj

Fotografi av eld

2020-05-29

Eldning avrådes gäller från och med den 29 maj klockan 12. Det varma och torra vädret ger en ökad brandrisk i skog och mark och risken för gräsbränder är mycket hög. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. 

Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna.