Nyheter

Eldning avrådes

2021-06-16

Räddningstjänsterna i Stockholms län, Uppsala län och Sörmlandskusten har beslutat om att avråda från eldning. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna. Beslutet fattades den 16 juni och gäller tills vidare.

All eldning sker på eget ansvar 

Om du bedömer att eldning kan genomföras på ett säkert sätt ska du se till att släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska finnas i närheten. Håll koll på elden hela tiden när du eldar. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten och är juridisk ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

 

Grilla i naturen 

Du ska alltid vara försiktig när du grillar i naturen och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Grillning får ske på allmän plats om man grillar på särskilt iordningsställda grillplatser. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. Det går också bra använda särskild grillanordning det vill säga hemmagrillar för kol och briketter samt gasolgrill. 

 

För mer information 

Kontrollera alltid vad som gäller i din kommun vid eldning 

Följ brandriskprognosen via SMHI 

Håll koll på brandrisken i skog och mark via appen BRANDRISK Ute 

 

Södertörns brandförsvarsförbund: https://www.sbff.se/aktuellt/eldning-avrades2/

Storstockholms brandförsvar: https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/eldning-avrads/

Räddningstjänsten Norrtälje kommun: https://www.norrtalje.se/

Information om brandriskprognosen kan du även få på följande telefonnummer: 

Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26 

Storstockholms brandförsvar: 08-454 83 39