Nyheter

Elof Hansjons leder nationell utredning om vuxenutbildningen

Porträttbild Elof Hansjons

2022-09-16

Regeringen har utsett ordförande för utbildningsnämnden i Södertälje, Elof Hansjons, att ta fram förslag på hur yrkesvux i Sverige kan utvecklas.

Elof Hansjons är utbildningsnämndens ordförande i Södertälje och därmed ansvarig för vuxenutbildningen i Södertälje kommun. Han har nu utsetts av regeringen till särskild utredare för yrkesvux i Sverige.

Utredningen ska ta fram förslag på hur den yrkesinriktade vuxenutbildningen i Sverige bättre kan utvecklas och hur den kan anpassas efter de behov som finns på arbetsmarknaden.

- Jag känner mig väldigt glad och stolt över att ha fått det här uppdraget. Det betyder mycket att på det här sättet kunna visa upp framgångar från Södertälje och se hur vi kan ta det vidare till nationell nivå.

Nyligen besökte han elever och lärare på de yrkesinriktade utbildningarna på vuxenutbildningen i Södertälje.

- Först av allt vill vi få en bild av hur läget ser ut, därför var det viktigt att besöka vuxenutbildningen här i Södertälje. Nu ska vi ta fram förslag som ska presenteras i februari 2024, berättar Elof.

För att utveckla Södertälje på ett hållbart sätt är utbildning ett prioriterat område i kommunen. Södertälje är sedan årtionden en växande kommun med en av landets största verksamheter för språk- och yrkesinriktad vuxenutbildning.

Några av de senaste årens förbättringar för den kommunala yrkesinriktade vuxenutbildningen i Södertälje:

  • Nivåtest och orienteringskurs inför de gymnasiala yrkespaketen:Genom att rusta eleven med tillräckliga språkkunskaper, ord, begrepp, yrkesspråk, värdegrundsfrågor, skapas förutsättningar att klara av efterföljande yrkesutbildning med goda resultat. De som inte klarar nivåtestet får läsa en orienteringskurs i svenska som skräddarsys och inriktas mot den kommande yrkesutbildningen som eleven sökt. Sedan vuxenutbildningen i Södertälje som första och enda skola i Sverige införde nivåtest och orienteringskurs inför de gymnasiala yrkespaketen har elevernas möjligheter att klara utbildningen ökat dramatiskt med tydlig effekt i betygen.
  • Förstärkt samarbete med EHT teamet:Vuxenutbildningen i Södertälje är en av få vuxenutbildningsverksamheter i Sverige som byggt upp ett elevhälsovårdsteam. Teamets arbete handlar om att utifrån ett specialpedagogiskt förhållningssätt hjälpa och stödja lärare i deras dagliga arbete. Med det förstärkta samarbetet mellan de pedagogiska lagen för våra yrkespaket och EHT-teamet säkerställer vi att alla elever får möjlighet att fullfölja sin utbildning.
  • Strukturerade digitala kursplaneringarhar skapat ökad kvalitet i undervisningen och gjort det lättare för elever att växla från distans till klassrum/dag och vice versa. Vi är nu så gott som 100% digitaliserade. Att vi redan innan pandemin bröt ut hade påbörjat den digitala utvecklingen möjliggjorde en smidig övergång till distansstudier för eleverna då restriktionerna infördes.
  • Utvecklade APL-strukturersom effektiviserar och förtydligar arbetet för APL-samordnare och kollegor med arbetsplatspraktik av högre kvalitet som resultat.
  • Systematiskt arbete med bedömning och betygdär en särskild grupp planerar och driver arbetet framåt säkerställer en kvalitativ och rättvis bedömning.