Nyheter

Evenemangsarrangörer erbjuds stöd

2020-06-11

När det lättas på myndigheternas restriktioner för att minska smittspridningen, hoppas vi att evenemangsverksamheten snabbt ska kunna komma igång igen. Ett särskilt stödprogram riktas nu till aktörer som planerar evenemang.

Vanligtvis arrangeras det årligen flera hundra evenemang i Södertälje. På grund av rådande läge med spridningen av coronaviruset har alla evenemang i Södertälje ställts in. Det har inneburit stora påfrestningar på evenemangsbranschen. Det ger även stora effekter hos föreningslivet, där evenemang ofta kan vara en viktig intäktskälla för att finansiera föreningens basverksamhet.

Därför erbjuder Destination Södertälje råd, hjälp och stöd till evenemangsaktörerna så att de ska kunna arrangera evenemang så fort som det tillåts. Stödet riktar sig inte till privatpersoner och det gäller under 2020.

Det här kan arrangörer få hjälp med:

Evenemangslotsning
Hjälp med att komma i kontakt med rätt person för att få råd om evenemang - och diskutera konkreta åtgärder utifrån varje enskild aktörs unika situation och verksamhet.

Avgiftsfri markupplåtelse i samband med evenemang
Aktörer som utnyttjar kommunal mark för att arrangera evenemang under 2020 behöver inte betala något för att hyra marken.

Finansiell hjälp för att komma igång med eventsatsningar
Möjlighet till finansiellt stöd för att snabbt komma igång med evenemangen till hösten.

Har du frågor eller vill ansöka om stöd kontakta Destination Södertälje:

E-post: destination@sodertalje.se

Läs mer: Anordna evenemang