Nyheter

Fakta i fallet om anmälan till Arbetsmiljöverket

2021-05-04

Den lärare på en skola i Södertälje som avled den 20 april i covid-19 kan ha utsatts för smitta på arbetet. Skolan agerade redan den 24 mars och gjorde då en anmälan om allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Efter dödsfallet följde Södertälje kommun vid flera tillfällen upp för att skapa klarhet i anmälan.

Uppgifter i media gör gällande att Södertälje kommun slarvat med en tillbudsrapportering till Arbetsmiljöverket, med resultatet att myndigheten avslutat ärendet.

– Vid minsta misstanke att någon kan ha blivit utsatt för smitta på en av våra skolor anmäler vi självklart detta som ett allvarligt tillbud. Det har vi kvitto från Arbetsmiljöverket på att vi har gjort, säger Johan Abrahamsson, utbildningsdirektör på Södertälje kommun.

Med tillbud menas en situation på arbetsplatsen som kan leda till allvarlig skada eller i värsta fall dödsfall.

Kommunen har tidigare i april begärt ut den anmälan av allvarligt tillbud som rektorn gjorde till Arbetsmiljöverket (AV) och sedan även gått igenom kvitton på anmälan från AV, mejlkonversationer med AV:s handläggare samt anteckningar från samtal med AV:s svarstjänst. 

– Genomlysningen visar med all tydlighet att kommunen dels rapporterat ett allvarligt tillbud gällande smitta, dels steg för steg följt upp så att vi inte missat att bistå Arbetsmiljöverket med relevant information, säger Johan Lefverström, HR-direktör på Södertälje kommun.

Beskedet om att tillbudsanmälan avslutats – en överraskning  

En genomlysning av fallet visar:

  • Den 24 mars anmälde Södertälje kommun ett allvarligt tillbud kopplat till att läraren kan ha utsatts för smitta på skolan den 19 mars.
  • Efter anmälan vidtog skolan ytterligare åtgärder, bland annat att personalen skulle använda munskydd inomhus den närmaste veckan, samt smittspåra berörd personalgrupp även om de saknade symptom på covid-19.
  • Den 6 april fick skolans ledning veta att läraren varit sjuk sedan 1 april.
  • Den 20 april avled läraren.
  • Den 20 april kontaktade Södertälje kommun AV för att säkerställa att kommunen hanterar ärendet med dödsfallet på ett korrekt sätt.

En HR-specialist från kommunen beskriver för AV:s svarstjänst att en medarbetare på en skola har avlidit i covid-19 och undrar om en anmälan om dödsfall ska upprättas. Svaret som upprepas och bekräftas är att en anmälan ska göras utifrån exponering av smitta, dock inte utifrån dödsfallet.

Kommunen, som redan anmält tillbudet följer systematiskt upp anmälan från den 24 mars. 

  • Kontakten mellan Södertälje kommun och AV fortsätter den 22, 23 och 28 april, allt för att kommunen ska få ut handlingar och kvitton för att se om AV följt upp anmälan och om det finns något som kommunen kan förtydliga.
  • Senare den 28 april får HR-specialisten som begärt förtydliganden ett mejl från ansvarig arbetsmiljöinspektör. Skolan rapporterade in ett allvarligt tillbud den 24 mars och i händelsebeskrivningen om den aktuella situationen skrevs orsaken: ”covid-19”. Ärendet har avslutats på grund av knapphändig information.

En av slutsatserna som HR-direktören och utbildningsdirektören gör är att fler detaljer runt tillbudet borde ha kommit med. Men de ser även att utan HR-specialistens förfrågningar hade Södertälje kommun aldrig fått signaler på att ärendet avslutats.

– Om någon avlidit utifrån en eventuell exponering av smitta på en arbetsplats vill vi göra allt vi kan för att underlätta andra myndigheters granskningar av oss. Hur anmälan hanterats av Arbetsmiljöverket gör oss oroliga. Det verkar allt annat än lätt att göra rätt, säger Johan Lefverström.

Södertälje kommun har inlett en dialog med AV för att påtala riskerna i det inträffade – för att påverka både AV:s rutiner och kommunens egna.