Södertälje kommun har under ett flertal år bedrivet ett struktureratutvecklingsarbete inom området försörjningsstöd. Som ett resultat har utbetalningarna för ekonomiskt bistånd så gott som halverats sedan 2008.

Fokus de sista två åren har legat på att utreda rätten till ekonomiskt bistånd snarare än att se sig som en utbetalande myndighet. Arbete och försörjning, en del av socialkontoret inom Södertälje kommun, har de sista åren systematiskt arbetat med att upptäcka bidragsfusk och blivit allt duktigare på att våga ställa frågor till dem som söker ekonomiskt bistånd. Att de nya rutinerna har fått effekt är märkbart.

Allt fler personer som haft bistånd under många år har nämligen i större utsträckning slutat att ansöka när handläggarna börjat ställa kontrollfrågor. Resultaten syns i statistiken. I juni 2017 fick 4011 personer inklusive barn ekonomiskt bistånd i Södertälje. Motsvarande siffra för 2019 är 3262 personer inklusive barn.