Nyheter

Farstanäs – utveckling av ett mångsidigt besöksmål

2022-03-09

Farstanäs genomgår en förändring och planering pågår för området, både på lång och kort sikt. Visionen om en hållbar besöksplats, som erbjuder besökaren mer aktiviteter året runt, börjar ta form på ett mer konkret sätt.

Strax utanför Järna finns Farstanäs, en plats som besökare både från när och fjärran har tillbringat sina lediga dagar på. 

Sedan mitten av 1960-talet, när Södertälje kommun köpte Farstaområdet och Länsstyrelsen bildade ett naturreservat i syfte att säkerställa ett värdefullt område för bad och friluftsliv, har platsen varit ett populärt besöksmål. Platsen började även få mer långväga besökare när camping tillkom till platsen runt 1970. Sedan dess, fram till september 2021, har Södertälje kommun arrenderat ut delar av Farstanäs för driften av campingen.

Den 1 oktober 2021 tog Södertälje kommun över platsen från den tidigare arrendatorn i syfte att utveckla en ny camping på platsen och att utveckla den i samexistens med andra aktiviteter som platsen, och dess omgivning, skulle kunna erbjuda. De vackra omgivningarna behöver utvecklas och förvaltas så att nuvarande och kommande generationer kan fortsätta att besöka och uppleva platsen.

Vad händer kring Farstanäs nu?

Parallella arbetsinsatser pågår för området för att både förvalta det som finns just nu, planera de närmaste tre åren för besökare samt arbetet med den långsiktiga visionen för platsen.

Planarbete pågår för att säkra användandet av marken så att den fortsätter att kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Parallellt pågår ett arbete för att ombilda Farstanäs naturreservat till ett kommunalt naturreservat.

Under 2022 kommer olika arbeten att genomföras på platsen:

  • Vatten, avlopp och fiber ska dras till området.
  • En belyst gång- och cykelväg ska byggas från Nyköpingsvägen fram till Farstanäs.
  • Visst rivningsarbete kommer att genomföras inför uppbyggnad av framtida restaurang och servicehus.

Besökare till Farstanäs kommer 2022 att kunna:

  • Vistas i naturreservatet
  • Bada och njuta av varma dagar på badplatsen. Ta ett isbad under vintern.
  • Bo på campingen. Vi kommer att ha campingen öppen i enklare form under ombyggnationen av området.
  • Delta i olika sommarlovsaktiviteter och andra events, som ännu är under planering.
  • Fri parkering.


På Södertäljes besökswebb kan du kika på vad du kan uppleva i Farstanäsområdet.
Du kan också följa arbetet på Farstanäs framöver.

farstanasmars2022-2.jpg

Workshop – Farstanäs 2025

I slutet av oktober 2021 genomfördes en workshop kring besöksplatsen. Deltagarna, både tjänstemän och politiker i Södertälje kommun, samlades på Farsta gård för att tillsammans forma visionen för en föreslagen inriktning och utveckling av Farstanäs Camping och Farstanäs mot 2025.

Genom att identifiera de tre främsta målgrupperna för Farstanäs hittades också den främsta riktningen för utvecklingen för platsen. Kommande badgäster, campinggäster samt aktivitetsgäster ska kunna få kvalitativa helhetsupplevelser där naturupplevelser och en bredd av aktiviteter och serviceerbjudande erbjuds.  Området ses öppna upp mer för året runt besökare, med olika helgaktiviteter över hela året och med campingverksamheten som fokus till sommarhalvåret.

För Farstanäs Camping och Farstanäs som destination ses ett hållbarhetsparaply utgöra en nyckel i identiteten 2025, där besökare får en tydlig helhetsupplevelse och en modern integrering av en campingverksamhet i ett naturområde. Campingverksamheten ska locka en bred målgrupp och ha attraktiva aktiviteter utan att tappa naturfokus, utan istället hitta synergier med omgivande miljöer. 

Besöksmålet Farstanäs föreslås ha en stark identitet och aktivitetsutbud kopplat till hållbarhet, friluftsliv samt det omgivande natur- och kulturlandskapet.