Farstanäs naturreservat blir kommunalt

Farstanäs naturreservat blir kommunalt

allé i Farstanäs naturreservat

Kommunfullmäktige har beslutat att bilda ett nytt kommunalt naturreservat i Farstanäs. Syftet är att bevara och stärka värdefulla natur- och kulturmiljöer. Föreskrifterna för reservatsbildningen ger också utrymme för utveckling av Farstanäs havsbad och camping i samklang med bevarande av biologisk mångfald och friluftsliv i reservatet.

Farstanäs naturreservat bildades 1967 av länsstyrelsen och ligger vid Näslandsfjärden mellan Södertälje och Järna. Området är stort och bjuder på mycket varierad natur med skog, åkrar och ängar. Även i vattnet finns ängar, så kallade marina mjukbottnar, som ger goda lek- och uppväxtmiljöer för fisk.

Farstanäs är ett uppskattat område för friluftsliv och här finns havsbad, camping och vandringsleder. I Farstanäs ligger också Farsta gård som med sina byggnader och omgivningar bildar en värdefull kulturmiljö.

Beslutet om naturreservatet kungjordes i Länstidningen Södertälje den 16 mars och kan överklagas inom tre veckor.

Läs mer om beslutet och Farstanäs naturreservat.