Nyheter

Fem föreningar/studieförbund får bidrag för aktiviteter inför höstens val

2022-04-13

Föreläsningar och informationsmöten om demokrati, träffar mellan politiker och medborgare, kultur- och aktivitetsdag för unga vuxna med funktionsvariation, information i sociala medier och broschyrer som delas ut under matcher. Det är några av aktiviteterna som föreningar och studieförbund beviljas bidrag till.

Satsningen på föreningsstödet ingår i Södertälje kommuns åtgärdsplan för att främja valdeltagandet 2022. Den 2 februari-4 mars kunde föreningar och studieförbund ansöka om det särskilda bidraget för att arrangera aktiviteter om val och demokrati. Nio ansökningar kom in, och kommunen har nu beslutat att fem av dem ska beviljas bidrag. Föreningen/studieförbundet måste vara partipolitisk obunden och aktiviteterna partipolitiskt neutrala.

Här är föreningarna/studieförbunden som beviljas bidrag, samt en kort beskrivning av aktiviteterna de planerar att genomföra:

 • ABF Södertälje-Nykvarn: Demokratidag med fokus på att informera om valet och peppa deltagarna att gå och rösta, eller förtidsrösta.
 • Läsfrämjarinstitutet: Möten mellan politiker och väljare. Sker i två format; öppna möten där allmänheten träffar politiker som svarar på frågor och en brunch där politiker möter väljare under lite mer informella former.                                      
 • Studieförbundet Vuxenskolan: Kultur- och aktivitetsdag med valtema, målgrupp är unga vuxna med funktionsvariation. Inbjudna politiker svarar på frågor.
 • Serbiska kulturföreningen: Informationsträffar för alla medlemmar, där temat bland annat är: varför är viktigt att rösta, skillnader i valet riksdag, kommun- och regionalfullmäktige.
 • Syrianska FC: dela ut broschyrer under matcher, publicera information om valdeltagande och vikten av att rösta på sociala medier, ha valinformatörer som informerar om vikten av att rösta.

Bidrag får användas till att:

 • sprida information om valet 2022
 • motivera personer att rösta
 • genomföra aktiviteter/skapa samhällsengagemang som ökar intresset att rösta

Kommunens prioriteringar när det gäller målgrupper som nås genom aktiviteten/aktiviteterna:

 • medborgare 18–49 år (förstagångsväljare baserat på ålder finns här)
 • utrikesfödda
 • personer med funktionsnedsättning
 • medborgare i områden/valdistrikt i kommunen med lägst valdeltagande i tidigare val: Ronna, Hovsjö, Geneta och Fornhöjden

Mer detaljerad information om de olika aktiviteterna kommer att publiceras på valwebben: www.sodertalje.se/val2022

Mer information

Här hittar du mer information föreningsstödet: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/for-medborgare/demokrati/stodvalframjande-aktiviteter-2022/foreningsstod-valdeltagande-2022/

Här hittar du mer information om kommunens åtgärdsplan för att främja valdeltagandet 2022: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/for-medborgare/demokrati/val2022/atgardsplan-val2022/