Nyheter

Fem frågor om Södertäljes värdskap i FN-dialog om matsystem

2021-03-15

Södertälje ska vara värd för en regional dialog i FN:s regi som handlar om hur produktion och konsumtion av livsmedel ska bli mer hållbart, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Fem frågor ställs här till Sara Jervfors, projektchef, MatLust samt kostchef, Södertälje kommun.

För det första, vad är det nu som händer i Södertälje?

Näringslivsprojektet Matlust och kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) kommer den 24 mars stå värd för en av två regionala dialoger, i Södertälje om hållbar livsmedelshållning. Den andra sker två dagar senare i Härnösand. 

Vi arbetar från visioner som att maten som produceras ska vara hälsosam och miljömässigt hållbar, att matsvinnet ska minska, att de som producerar livsmedel ska ha lönsamhet och att konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen som erbjuds och lätt kunna göra medvetna, hållbara och hälsosamma val till rimligt pris, oavsett bakgrund.

Vad är FN:s så kallade food summit?

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres har tagit initiativet till ett toppmöte om livsmedelssystem, Food System Summit (FSS) 2021. Fokus ligger på kopplingen mellan mat, klimat och miljö samt hälsa. Han kallar till detta globala toppmöte för att livsmedelsystemen har betydelse för miljö, klimat och hälsa. Vår produktion och konsumtion av livsmedel påverkar hur vi kan nå en hållbar utveckling som går i takt med Agenda 2030.

Hållbara livsmedelssystem, vad innebär det?

I ett hållbart livsmedelssystem kan vi producera näringsrik mat till alla, utan att kompromissa på framtida generationers resurser, såväl nationellt som globalt. Exempelvis är det inte hållbart med det slöseri av mat vi ser idag. Dels kastar vi för mycket, dels utfodrar vi djur med sådant som skulle kunna vara mat till människor, och vi äter ofta mer än vad som är hälsosamt.

Exempel på hållbara livsmedelssystem, eller matsystem, kan vara initiativ till samverkan för att minska svinn och att minska övergödningen av haven.

Vad bidrar Södertälje med för exempel på detta arbete?

Södertälje är känt för arbete med hållbar mat i offentlig sektor. Vi arbetar för mer ekologiskt, med lokalt, mindre svinn och att vänja skolevelever vid plantbaserad mat. Det är ett bidrag i det lilla till ett mer hållbart livsmedelssystem i det stora.

I Södertälje finns dessutom Järna, som är något av ett ekokluster i Sverige och världen. Här finns gårdar och andra aktörer i livsmedelskedjan som samarbetar för att just minska svinn och övergödning. Det kan beskrivas som att i Järna finns ett hållbart matsamhälle – också det ett lokalt bidrag till mer hållbara livsmedelssystem.

Vad betyder det att vi är värd för en av två regionala dialoger som FN håller om hållbara matsystem?

Det är ett kvitto på att Södertälje spelar roll och gör rätt saker – och att Södertälje uppmärksammas båda nationellt och internationellt för det arbetet.

Denna typ av uppdrag kan vända blickar mot Södertälje från näringslivet, akademin och andra delar av samhället, vilket kan leda till nya projekt och etableringar samt ännu mer uppmärksamhet.

Läs pressmeddelandet om dialogen runt hållbara matsystem på MatLusts webbplats.