Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19

Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19

Illustration av ett i som i information

Folkhälsomyndigheten inför fler åtgärder mot smittspridningen som ökar kraftigt. Läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Allvarlig sjukdom har ökat kraftigt bland ovaccinerade. De nya åtgärderna gäller från och med den 12 januari.

Även vaccinerade har på grund av omikron nu ett sämre skydd mot infektion, även om skyddet mot allvarlig sjukdom kvarstår som mycket gott.

För att minska belastningen på hälso- och sjukvården införs fler tillfälliga åtgärder bland annat för restauranger, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Folkhälsomyndighetens åtgärder för att minska smittspridningen

Hemställan har lämnats in till regeringen om följande förändringar:

Privata sammankomster. Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler.

Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus. Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis.

Inresor. Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidpass återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.

Några ytteligare åtgärder som gäller från 12 januari 2022

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst en meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Mässor. För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvadratmeter per person.

Serveringsställen. Krav om max åtta personer per sällskap, en meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast klockan 23.

Vuxna personer. Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.

Se alla åtgärder som gäller från den 12 januari 2022 på Folkhälsomyndigheten