Nyheter

Flera lättnader och stöd på gång då smittspridningen avtagit

Boel Godner och Tage Gripenstam, politiker i Södertälje på en pressträff om hanteringen i och med covid-19.

2021-01-27

Företag och medborgare sköter sig bra och smittspridningen av coronaviruset minskar i vår kommun. Trots att vi inte helt kan slappna av kommer besöksförbud på äldreboenden hävas. Dessutom kommer företagen få ta del av ett nytt stödpaket inom kort. Det var något av det som kom fram på pressträffen som Södertälje kommun höll på onsdagen den 27 januari.

– Vårt tidigare stödpaket till företagen kommer förlängas. Kopplat till detta har regeringen flaggat för stöd till hyressänkningar. Det här brukar vara populärt bland företagare och kan betyda en verklig lättnad, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S), på pressträffen.

Tage Gripenstam, kommunalråd, (C) och medlem i krisledningsnämndens presidium, underströk att även om smittspridningen minskar måste alla vara fortsatt försiktiga.

– Man kan inte börja festa loss och göra allt det man längtat efter. En tid till behöver vi hålla oss till restriktionerna. Längre fram kommer kommunen att se till att vi kan ta igen och fira tillsammans.

”Gemensamma ansträngningar har gett effekt”

Stadsdirektör Rickard Sundbom tackade särskilt föreningar, näringslivet och trossamfunden.

– Gemensamma ansträngningar har gett effekt. Särskilt vill jag tacka dem ansvariga för festvåningarna här i Södertälje som har valt att pausa sin verksamhet, hela vägen in i mars. För att möjliggöra detta har vi fastighetsägare som valt att skjuta på hyresinbetalningar, vilket vi är mycket tacksamma för.

Anna Flink, stabschef inom krisledningen och kommunens säkerhetschef berättar om samverkan med regionen och att Södertälje kommun ligger i fas med den vaccinationsplan som finns.

 – Vi jobbar tillsammans med regionen, inför framtida vaccination att vi har fler ställen än endast i centrum, där vi kan erbjuda vaccinet.

Både Rickard Sundbom och Anna Flink nämner att beredskap finns ifall det visar sig att viruset kommer tillbaka i en tredje våg.

–  Om den andra vågen avstannat och om en tredje är på väg – om det kan bara epidemiologerna uttala sig. Men vi är förberedda att ställa om våra verksamheter på 24 timmar om så skulle behövas, försäkrade stadsdirektören.

Lättnader planeras inom omsorgs- och utbildningsverksamheterna

Inom omsorgskontoret informerar Karin Björkryd att smittoläget för covid-19 ser bra ut jämfört med tidigare.  

De omsorgskontoret informerar om är att två smittade personer finns inom vård och omsorgsboenden, två personer inom hemtjänsten och ingen smittad finns inom kommunens särskilda korttidsenhet. Inom vård för personer med funktionsnedsättning vårdas en person med konstaterad smitta.

Detta innebär bland annat att dagverksamheten successivt börjar öppna igen i de vanliga lokalerna samt att besöksförbud – en stor inskränkning på enskilda individers frihet – inte kommer förlängas. Från den 3 februari öppnas äldreboenden för säkra besök.  

– Beslutet bygger på att vi fortsatt önskar att man förbokar sina besök på äldreboenden, att dessa sker utomhus, med fördel i de tält vi ordnat för detta utanför boendena och inte i de gemensamma utrymmena överhuvudtaget.

Monica Sonde, utbildningsdirektör, lyfte konsekvenserna som coronaviruset främst haft för gymnasieeleverna.

– Från i måndags har vi öppnat för en gradvis återgång till mer undervisning i skolans lokaler, nu med 20 procent av undervisningen där. Allteftersom och efter utvärderingar kommer gymnasieeleverna få återgå till undervisning på plats.

Högstadieeleverna undervisas på distans till 30 procent, på rullande schema, en vecka i taget.

– Ingen distansundervisning är önskvärd för några elever. Vi försöker gradvis återgå till normalläge. Vi följer upp genom att se hur trängsel upplevs på skolorna samt hur hårt tryck det är på kollektivtrafiken, säger Monica Sonde, som förövrigt arbetar sina sista dagar inom kommunen.

Se filmen från pressträffen som livesändes via facebook.