Nyheter

Flyktingmottagande från Ukraina aktiverar krisledning

Illustration av ett i som i information

2022-03-10

På grund av att många personer är på flykt från kriget i Ukraina räcker Migrationsverkets platser inte till. Migrationsverket har därför bett Länsstyrelsen i Stockholms län om hjälp med tillfälliga boendeplatser. Södertälje kommunkoncern aktiverar central krisledning för att kunna iordningställa 120 platser för att i ett akut skede kunna ta emot flyktingar från Ukraina.

I Stockholmsområdet behöver Migrationsverket inom en snar framtid totalt 4 000 platser varav 1 000 behövs omedelbart.

Migrationsverket ansvarar för och upphandlar tillfälligt boende

Det finns inget stöd att söka från Södertälje kommun om du som privatperson, samfund, förening eller företag har bostad att erbjuda. Det är Migrationsverket som ansvarar för tillfälligt boende till de personer som är asylsökande eller har tillfälligt tillstånd enligt massflyktsdirektivet (de som inte väljer att bo i eget boende). När Migrationsverket skaffar fler platser sker det genom offentlig upphandling.

Trossamfund, föreningarö, företag
Bostäder för asylsökande upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta finns det en tydlig och lagstadgad process för. Upphandlingen görs av Migrationsverket och inte av kommunen. Alla frågor kring detta hänvisas således till Migrationsverket.
Läs mer på Migrationsverkets hemsida om bostäder för asylsökande

Privatperson
Enskilda privatpersoner uppmanas ta kontakt med det lokala, regionala eller nationella civilsamhället för att se vilka initiativ som finns och som behöver frivilliga krafter.
Läs mer på Migrationsverkets hemsida om situationen i Ukraina

Vad gör Södertälje kommunkoncern?

Här kan du kan läsa mer hur kommunen arbetar med krisberedskap och civilt försvar.

Det finns också en sida med frågor och svar - kriget i Ukraina.

Migrationsverket har samlat information om situationen i Ukraina och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige på grund av kriget.