Nyheter

Följ kvällens kommunfullmäktigemöte via webbsändningen

2022-02-07

I kväll, den 7 februari kl. 17.00 sammanträder kommunfullmäktige. Följ sändningen via länk som du hittar på sodertalje.se/webb-tv. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Fullmäktige sammanträder 10 gånger per år, dock inte i juli och augusti.

Här hittar du sammanträdeshandlingar.

Här är de punkter som tas upp på mötet idag:

 • Detaljplan för del av Tellus 5 och del av Tälje 1:1
 • Exploateringsavtal för del av Tellus 5
 • Fastighetsförvärv - ärende från Telge - ärendet omfattas av sekretess
 • Överflyttning av investeringsmedel från 2021 till 2022
 • "Minimera risken för spridning av granbarkborre från och inom våra naturreservat" - svar på motion av Göran Karlsson (M)
 • "Inför språktest vid nyanställning av personal i Södertälje kommun" - svar på motion av Metin Hawsho (L)
 • "Tillåt uteserveringar att vara öppna året runt" - svar på motion av Leonard Cilthe (M)
 • "Återinför Södertäljes lokala brottsförebyggande råd" - svar på motion av Joakim Granberg
 • "Starka trygga hubbar i Södertälje - AMP-enheter" - svar på motion av Joakim Granberg (RP)
 • "Stärk ledarskapet i Södertälje kommun" - svar på motion av Ann Westerberg (L)
 • "Införande av tjänsten Digital Fixare i Södertälje kommun" - svar på motion av Simon Isso (RP)
 • Avsägelser av uppdrag
 • Eventuella val
 • "Hur säkerställer vi att fler barn får tillgång till fotbollsplanerna nästa vinter?" - bordlagd interpellation av Metin Hawsho (L) till kultur- och fritidsnämndens ordförande
 • Anmälningsärenden
 • Avsägelser av uppdrag
 • "Inför handlingsplan för särskilt begåvade elever" - motion av Metin Hawsho (L)
 • "När ska tältet i Västergård upprustas?" - interpellation av Metin Hawsho (L) till kultur- och fritidsnämndens ordförande
 • "Taköverhuvudetgaranti" - medborgarförslag

 

Du kan även följa webbsändingen genom att klicka här.