Nyheter

Folkhälsomyndigheten förlänger allmänna råd

2021-06-17

Folkhälsomyndigheten förlänger de allmänna råden till den 30 september, för att förhindra smittspridning. Lättnaderna som ska aviseras i juli kommer inte påverkas av förlängningen.

Var och en är skyldig att fortsatt vara försiktig och skydda sig själv och andra mot spridningen av covid-19. Man ska själv tänka igenom hur man kan undvika att bli smittad och smitta andra. Här en del av vad Folkhälsomyndighetens allmänna råd handlar om, som är viktiga att påminna sig om.

  • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion.
  • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
  • Begränsa nya nära kontakter.
  • Träffa inte andra personer än de i din mindre krets och undvik att vara nära varandra.
  • Håll avstånd till andra och undvik trängsel.
  • Arbeta hemifrån, om möjligt, och anpassa arbetstider för att undvika trängsel i kollektivtrafiken.
  • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta.
  • Munskydd i kollektivtrafiken ska användas för personer födda 2004 och tidigare.

Mer om förlängningen av de allmänna råden på folkhalsomyndigheten.se 

Mer om de allmänna råden på folkhalsomyndigheten.se