Nyheter

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer

Illustration av ett i som i information

2021-12-08

I dag 8 december inför Folkhälsomyndigheten nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19. Rekommendationerna gäller till och med den 31 januari 2022. Det viktigaste du kan göra för att skydda dig själv och andra är att vaccinera dig.

Folkhälsomyndigheten inför de nya råden och rekommendationerna för att smittspridningen av covid-19 ökar i Sverige med en viss påverkan på hälso- och sjukvården som följd.

Folkhälsomyndigheten kompletterar därför tidigare åtgärder med rekommendationer till allmänheten, till arbetsgivare, till kollektivtrafik och med allmänna råd till serveringsställen. 

Rekommendationer och råd från och med den 8 december i syfte att minska smittspridningen:

  • Alla och envar ska hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

Folkhälsomyndigheten beslutar även att rekommendera alla vuxna att:

  • Om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.

  • Använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Folkhälsomyndigheten beslutar vidare att rekommendera arbetsgivare att:

  • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.

  • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.

  • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

  • Utbildningsmoment inom skola och utbildning omfattas dock inte av rekommendationen.

Folkhälsomyndigheten beslutar även att rekommendera:

  • Den som bedriver kollektivtrafik att bibehålla en full turtäthet.

Mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer från och med den 8 december och allmänna råd till serveringsställen