Nyheter

Folkhälsomyndigheten prioriterar vaccinering av äldre

Fotografi av två äldre personer som umgås

2021-03-22

Folkhälsomyndigheten skärper prioriteringsordningen kring vaccinering mot covid-19 genom att tydligare prioritera äldre framför yngre.

Bakgrunden till Folkhälsomyndighetens beslut är att
vaccintillgången fortfarande är begränsad och därför är det viktigt att ytterligare se över hur vaccinet används.

Skärpningen innebär att äldre och andra personer med förhöjd risk för allvarlig sjukdom prioriteras i ännu högre utsträckning. 

I beslutet finns också en förlängning av tidsintervallet mellan dos ett och två för att ge fler ett första skydd. Det innebär att så många som möjligt bör erbjudas en första dos, innan vaccinering med den andra dosen påbörjas.

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att en dos ger tillräckligt skydd för att fördelarna med att ge fler personer en första dos ska överväga.
Mer om den skärpta prioriteringen på Folkhälsomyndighetens webbplats
Mer om prioriteringsordningen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Beslutet om den skärpta prioriteringsordningen började gälla den 19 mars och Region Stockholm kommer att ställa om så snart det är möjligt.
Mer om skärpningen av prioriteringsordningen på Region Stockholms webbplats

Om du fått en första dos av vaccin

De personer som fått sin första dos och kallats till en andra dos ska följa anvisningarna från sin vaccinatör eller vårdgivare.

Du som fått första dosen behöver alltså inte själv boka om din tid för den andra dosen. Du blir kontaktad av din vårdgivare för mer information.