Nyheter

Folkhälsomyndigheten tar bort många restriktioner

2021-09-28

I dag när Folkhälsomyndigheten tar bort många restriktioner återgår samhället mer mot ett normalläge. Vuxna personer som inte är fullvaccinerade ska fortsätta att hålla avstånd när det är möjligt. Det är extra viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Bland de rekommendationer och restriktioner som Folkhälsomyndigheten tar bort finns det allmänna rådet om att arbeta hemifrån, restriktioner om hur många som får publika evenemang samt kravet på sittande servering på restauranger.

Mer om restriktioner som tas bort på Folkhälsomyndigheten

Vad gäller efter den 29 september

  • Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

  • Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd för ovaccinerade innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

  • Råd till alla invånare oavsett vaccinationsgrad
    1. Tvätta händerna ofta och noga
    2. Stanna hemma om du har symtom och ta covid-prov om symtomen varar mer än 24 timmar

Mer på om vad som gäller efter den 29 september på Folkhälsomyndigheten