Nyheter

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer gäller från 22 november

Bild på entrén i Stadshuset, Södertälje

2021-11-23

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer innebär att alla med symtom ska provta sig för covid-19.

Orsaken till de nya rekommendationerna är att Folkhälsomyndighetens scenarier pekar mot ökad smittspridning i Sverige under de kommande veckorna och konstaterar samtidigt en ökad smittspridning i många länder i Europa.

När ska jag ta prov?

Nu bör alla, både vaccinerade och ovaccinerade, som har symtom på covid-19 provta sig. Det enda undantaget är om man haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret.
Mer om vad som gäller efter den 22 november på Folkhälsomyndigheten

När ska jag stanna hemma?

Alla med symtom ska stanna hemma. Du som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar. Det gäller även om du är utan symtom, och även om du är vaccinerad mot covid-19. Räkna från den dag som personen med covid-19 lämnade provet. 
Mer om när du ska stanna hemma på 1177.se

Vaccinationsbevis kan krävas

Folkhälsomyndigheten har därför i en så kallad hemställan bett regeringen att införa vaccinationsbevis för personer som är 18 år och äldre från den 1 december.
Mer om vaccinationsbevis på regeringen.se