Nyheter

Föräldrautbildning - första verksamheten ut för Hovsjö familjecentral

2022-10-18

I veckan drar föräldrautbildningar igång i Hovsjö. Föräldrautbildningar ABC är den första verksamheten inom den nya familjecentralen i Hovsjö som startar upp. De första utbildningstillfällena hålls i lånad lokal.

- Det känns jätteroligt att äntligen kunna börja med föräldrautbildningarna. Det blir lite mer verkligt, och vi kommer närmare att kunna öppna upp hela familjecentralen, säger Helena Eknor Suarez som tillsammans med Petra Strindlund kommer att hålla i föräldrautbildningar ABC (alla barn i centrum).

Hela Hovsjö familjecentral öppnar senare i höst, men eftersom förskollärarna Helena och Petra redan är på plats kan föräldrautbildningarna starta tidigare. De första tillfällena kommer de att hålla till i en lånad lokal i Hovsjö Hub.

Föräldrautbildningarna är öppna för alla medborgare i Södertälje (anmälan krävs), men Helena och Petra tror att det är bra att familjecentralen kommer att finnas på plats i Hovsjö.

- För de som bor i Hovsjö kommer nog närheten hit att vara väldigt värdefull. Att veta det finns ett litet nät med olika verksamheter nära som kan fånga upp och ge stöd till de familjer som behöver det ger en trygghet, säger Petra.

ABC föräldrautbildningar riktar sig till föräldrar med barn 3-12 år och går ut på att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Man diskuterar och utbyter erfarenheter utifrån vanliga situationer som uppstår i de flesta familjer. Föräldrarna får sedan med sig tydliga verktyg och tips att praktisera mellan träffarna.

- Det som är viktigt är att föräldrarna ska känna att de inte är ensamma, att andra familjer också kämpar. Vi kommer också lyfta fram att det finns forskning på det här området som visar på kopplingen mellan föräldraskapet och barns utveckling, säger Helena.

Hovsjö familjecentral

Hovsjö familjecentral är under uppbyggnad och planerar att öppna den 14 november. Här kommer det att finnas BVC, barnmorskemottagning, föräldrastöd, föräldrautbildningar, tematräffar och öppen förskola. Familjecentralen i Hovsjö blir den andra familjecentralen i Södertälje kommun (efter Geneta familjecentral).

Familjecentralerna drivs gemensamt av Capio och Södertälje kommun.

Få stöd av Södertälje kommun

Inom socialkontoret på Södertälje kommun finns flera verksamheter dit du kan vända dig om du behöver stöd i olika situationer. Är du orolig för barn eller unga som far illa, behöver du stöd för att klara av ditt föräldraskap eller rådfråga kring alkoholvanor eller kriminalitet? Här kan du läsa mer om våra olika stödinsatser: Stöd till barn, unga och föräldrar