Nyheter

Öka kunskaperna om demokrati och val – se kostnadsfri digital föreläsning!

2022-06-29

På vilka olika sätt kan man rösta? Varför ska man rösta? Det är några frågor som tas upp. Statsvetaren Jenny Madestam delar med sig av sina kunskaper om demokrati, valdeltagande och rösträtt. Susanna Karlsson från kommunens valadministration informerar om vallokaler och ambulerande röstmottagning. Den inspelade föreläsningen finns på kommunens valwebb, Youtube och Facebook.

Medarbetare inom Södertälje kommun och Telge erbjöds föreläsningen i början av juni, men den finns tillgänglig fram till den 12 september, dagen efter valen. Nu finns den drygt 60 minuter långa föreläsningen även i textad version externt, som alla intresserade kan ta del av.

Föreläsningen är uppdelad i två filmer. I den ena hör du Jenny Madestam, docent i statsvetenskap med lång erfarenhet av forskning och undervisning inom svensk politik, inklusive val och valdeltagande. Hon tar bland annat upp frågorna: vad röstar vi till den 11 september 2022? varför ska man rösta? vilka får rösta? hur har valdeltagandet sett ut i Södertälje kommun i tidigare val? vad kan det bero på att personer inte röstar?  hur fungerar röstkort och valsedlar? vilka olika sätt att rösta finns det?

I den andra filmen berättar Susanna Karlsson från kommunens valadministration om vallokaler i kommunen: var sker röstningen på valdagen? var kan man förtidsrösta i Södertälje kommun? hur ser tidplanen för den ambulerande röstmottagningen ut? I slutet medverkar utredare Åsa Hultén som leder kommunens projekt för att främja valdeltagande i de allmänna valen 2022. Utredare och projektmedarbetare Erika Sjöqvist läser upp frågorna som medarbetare ställde i chatten.

Bli en valambassadör – tipsa gärna andra om föreläsningen!

Syftet med föreläsningen är att öka kunskapen om val och demokrati internt och externt bland medborgare. Medarbetare kan bli valambassadörer och informera medborgare de möter i sina verksamheter kring att det är val i Sverige den 11 september. Du som medborgare kan också bli en valambassadör. Sprid gärna informationen om föreläsningen, tipsa människor du känner.

Kommunen arbetar för att främja valdeltagandet

Södertälje kommun hade i alla val 2018 Sveriges näst lägsta valdeltagande. I valet till kommunfullmäktige röstade knappt 70 procent (i riket drygt 84 procent). Valdeltaganden är även ojämnt inom kommunen. I valet till kommunfullmäktige 2018 fanns högsta valdeltagandet i Enhörna västra, närmare 87 procent  - lägst i Ronna norra, knappt 38 procent. Inför valen 2022 har kommunen en ambitiös åtgärdsplan för att främja valdeltagandet. Den här föreläsningen/utbildningsinsatsen är en av aktiviteterna i åtgärdsplanen.

Här hittar du föreläsningen

På valwebben finns samlad information om valen och du kan läsa om kommunens åtgärdsplan med olika aktiviteter för att främja valdeltagandet: sodertalje.se/val2022