Nyheter

Företagen ger Södertälje kommun bra betyg i servicemätning från NKI

Morabergs handelsplats och Stadshuset exteriört.

2021-04-22

Resultaten för 2020 års NKI (Nöjd kund-index) – en årlig mätning av kommuners service till företag, visar att Södertälje kommun får betyget 70. Det är ett kvitto på att företagare generellt sett är nöjda med den service kommunen ger. Ett NKI på 70 eller högre bedöms vara ett högt betyg.

Det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Stockholm Business Alliance (SBA) som genomför mätningen, idag presenteras en samanställning av resultaten för 2020. I Södertälje kommun har 286 lokala företagare svarat på enkäten där de får bedöma kommunens service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Kommunens sammanvägda NKI-värde för alla serviceområden hamnar på 70, vilket SKR graderar som ett högt betyg. Högst betyg har kommunen inom bemötande, 77, och lägst inom information, 70. Vid förra mätningen 2019 var kommunens sammanvägda NKI-värde 73.

Tidigare år låg kommunen på betyg under 70

– Kommunen har ett högt betyg med något undantag, pandemiåret 2020 har varit en stor utmaning och vi har tappat lite. Resultatet är ändå ett lyft då vi flera tidigare år haft betyg under 70. Bemötandet bedöms fortsatt starkt av företagen i kontakten med kommunen vilket känns positivt. Att ha en bra dialog med företagen är viktigt i det fortsatta förbättringsarbetet, säger Tage Gripenstam, kommunalråd (C) och ordförande för styrgruppen för ett bättre företagsklimat.

Det som även bedöms i mätningen är kommunens service inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. De områden som får högst betyg är brandskydd, 80, följt av serveringstillstånd, 79, samt markupplåtelse och livsmedelskontroll, båda 76.

– Resultaten pekar också på att företagen förväntar sig en högre effektivitet. Flera åtgärder vidtas nu för att ytterligare stärka kommunens servicenivå, till exempel en företagslots och förbättrad webbinformation med företagarportal som möter företagens behov, säger Tage Gripenstam, kommunalråd (C).

Arbetar aktivt med attityder till och förståelse för företag

Kommunens näringslivschef Jonas Karlsson ser mätningen som ett viktigt underlag för arbetet framåt.

– Det är glädjande att kommunen har ett fortsatt högt betyg i mätningen, även om vi självklart strävar efter att bli bättre. Vi har en ny näringslivsstrategi sedan några månader, där serviceinriktad myndighetsutövning är ett av de prioriterade områdena. Det innebär bland annat att vi arbetar aktivt med attityder till och förståelse för företag och företagande hos politiker och tjänstemän. Det sker även satsningar på att utveckla digitala tjänster kopplat till kommunens myndighetsutövning.

Mer information