Nyheter

"Förfärligt att smittoläget är så högt i Södertälje"

2020-12-16

Smittspridningen i Södertälje är bland de värsta i hela landet, säger Boel Godner på Södertälje kommuns pressträff den 16 december, och kallar det ”förfärligt”.

Deltagare på pressträffen på onsdagen är krisledningsnämndens presidium – Boel Godner (S), Tage Gripenstam (C) och Alexander Rosenberg (M).

Spridningen av coronaviruset sker bland vanligt folk, berättar Boel Godner, genom att trängas på fester och i affärer. Hon säger att kommunen har fått veta att det planeras stora fester under jul och nyår med hundratals deltagare.

– När riktlinjerna säger att vi får träffas åtta i ett sällskap är det här med att gå på fest ofattbart. Om man vill stoppa spridningen av det här viruset rimmar det illa att trängas i affärer och gå på fest där man sjunger och dansar. Det är inte tid för det nu.

Hon säger också att smittan har spridit sig till äldreboenden genom den allmänna smittspridningen runt om i samhället i Södertälje. Däremot har smittan kunnat isoleras till främst ett äldreboende.

Boel Godner tar även upp rapporten som coronakommissionen släppte på tisdagen den 15 december och som lyfter problemen för äldreomsorgen under pandemin. Hon menar att Södertälje kommun har en mycket hög andel visstids- och heltidsanställda samt att vi här har tagit bort mycket av de delade turerna inom hemtjänsten. Dessa åtgärder har rustat Södertäljes omsorgsverksamhet på ett bra sätt, menar Boel Godner.

Vård- och omsorgspersonal sliter hårt

Även om vi har kontroll på kommunens verksamhet är läget mycket ansträngt, fyller Alexander Rosenberg i. Nuvarande situation sliter hårt på personalen inom vård och omsorg. Och på sjukhuset har man nått sin maximala kapacitet.

– Personalen arbetar inte så hårt för att vi andra ska kunna fortsätta att ha roligt och gå runt och shoppa. De gör det för att rädda liv.

Få stopp på smittspridningen först  

Tage Gripenstam tar upp företagarfrågorna. Om man måste handla, tycker han att man ska göra det lokalt, men trycker på att man helst faktiskt helt bör låta bli.

– Bästa sättet att stötta företagen är att hjälpa till att stoppa smittspridningen så att vi kommer tillbaka till ett normalläge.

Alla tre politiker passar på att skicka ett stort tack till alla Södertäljebor som tar myndigheternas rekommendationer på allvar, som inte umgås med människor utanför den krets man bor med och i andra situationer håller avstånd till andra människor.