Nyheter

Förlängning av rekommendationer för att begränsa smittspridning

Illustration av ett i som i information

2022-01-27

Den 26 januari förlängde Regeringen och Folkhälsomyndigheten de råd och rekommendationer som beslutades om den 12 januari för att begränsa spridningen av covid-19.

Åtgärderna bedöms i nuläget behöva kvarstå fram till den 9 februari, men kommer att omprövas var fjortonde dag.

Läs på Folkhälsomyndighetens hemsida om råd och rekommendationer från 12 januari