Nyheter

Förslag på nytt värdshus med hotell på Torekällberget

2020-11-06

Nu finns det förslag på en ny detaljplan för fastigheten Mariekälla 1:26 på Torekällberget, den plats där värdshuset som brann ner 2016 tidigare låg. Den nya detaljplanen föreslår ett nytt värdshus och mindre besökshotell som genom sin gestaltning ska passa in väl i den historiska miljön.

Läs mer om förslaget på ny detaljplan på Södertälje växer.

Den 17 november fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om detaljplanen ska gå ut på samråd. Givet att det blir så, är detaljplanen ute på samråd vecka 49 till 51 och då har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.