Nyheter

Försvarsmaktsövning Aurora 23

Bild på militärer vid en militärövning

2023-04-18

Mellan den 17 april och 11 maj 2023 genomför Försvarsmakten övningen Aurora 23, den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en övning som kommer synas och höras.

Övningsmomenten genomförs främst i södra Sverige och på Gotland – men militär närvaro kommer att finnas över hela landet. 

Den 29 april finns Försvarsmakten Mellersta militärregionen på plats i flertalet kommuner inom militärregionen (Ljusdal, Hudiksvall, Borlänge, Ludvika, Västerås, Uppsala, Stockholms stad, Täby, Södertälje, Nyköping och Eskilstuna) för att sprida information om Försvarsmaktens verksamhet. På flera platser kommer delar av det civila försvaret att delta, där har allmänheten chansen att ställa sina frågor om krisberedskap och totalförsvar.

Påverkan på trafiken

Aurora 23 innebär också en påverkan på trafiksituationen i berörda områden under övningsperioden. Försvarsmakten arbetar för att påverkan på
boende i områdena ska bli så liten som möjligt men vill göra allmänheten uppmärksam på att det kan förekomma begränsad framkomlighet under vissa perioder.

Från onsdagen den 11 maj transporteras övningsdeltagarna hem på vägarna runt om i Sverige. Ingen väg kommer helt att stängas av men trafiken kan komma att påverkas.

Läs mer om övning Aurora 23 på Försvarsmaktens webbplats