Nyheter

Fortsatt hög kreditvärdighet för Södertälje kommun

2019-12-10

Det internationella kreditbedömningsinstitutet Standard & Poor´s ger Södertälje kommun det näst högsta betyget AA+ med stabila utsikter. Det framkommer i en rapport som publicerades den 6 december. Södertälje kommun får därmed behålla de senaste årens höga nivå av kreditvärdighet.

Till grund för det höga betyget är S&P:s bedömning att Södertäljes ledning har god förmåga att hålla budget trots sämre tider och att införa strängare effektivitetsåtgärder eftersom kommunen står inför ett demografiskt tryck och lägre tillväxt av skatteintäkter.

Av rapporten framgår att Södertälje har sämre ekonomiska förutsättningar än de flesta andra kommuner på grund av socioekonomiska faktorer. Södertälje får emellertid ett bättre delbetyg i frågan om finansiell förvaltning än många kommuner. Det beror främst på politisk stabilitet och en historiskt bevisad förmåga att hantera problem.