Nyheter

Fortsatt smittspridning i samhället

2020-05-27

Det finns en längtan efter att läget ska vara normalt, men så är det inte än. Smittspridningen i Södertälje som samhälle är stor och vi behöver alla fortsätta följa restriktioner. Det sa flera kommunrepresentanter på den pressträff som Södertälje kommun höll på onsdagen med anledning av coronapandemin.

– Eftersom man ska undvika att resa utomlands och även utanför regionen i sommar förbereder vi sommaraktiviteter för att kunna semestra hemma och mer kommunal närvaro i våra bostadsområden, sa Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S).

Anna Flink, säkerhetschef och chef för krisledningsstaben i kommunen lyfte människors vilja att slappna av.

– Vi har hög smittspridning i kommunen i allmänhet, dock inte i våra verksamheter. Samtidigt ser vi att allmänheten nu vill återgå till sin gamla vardag. Vi har ett synnerligen allvarligt smittspridningsläge och är absolut inte där än. Det vill jag trycka på.  

Närvarande vid pressträffen för att ge en lägesbild av hanteringen av pandemin och annan aktuell information var förutom Boel Godner, Tage Gripenstam (C) och Alexander Rosenberg (M) från krisledningens presidium.

Tjänstemän som närvarade var förutom Anna Flink; Johan Abrahamsson, verksamhetschef, gymnasiet, vuxen- och yrkeshögskola; omsorgsdirektören Karin Björkryd och Helena Götherfors, miljöchef och ansvarig för kontroller av restauranger och caféer.

Inom utbildningsområdet är nu frånvaron av elever och personal i ett mer stabilt läge och mycket lägre än i slutet på mars och under april månad. För studentfirandet står kommunen fast vid sitt tidigare budskap.

– Vi kommer ha ett studentfirande på distans och det planeras nu för fullt. Det är filmer som spelas in och många som arbetar för att studenterna ska få ett så minnesvärt firande som det bara är möjligt under rådande omständigheter, sa Johan Abrahamsson.

Mer stabilt inom omsorgsverksamheten

Inom äldreomsorg och verksamhet för funktionsnedsättning, finns det ingen avliden den senaste veckan.

– Vi kommer inte slappna av i våra verksamheter, de rutiner vi har på plats ska vi upprätthålla så att vi står redo ifall det kommer en andra våg av smitta, sa Karin Björkryd.

Inom restaurangverksamhet behöver ansvariga fortsätta se till att trängsel stoppas, berättade miljöchef Helena Götherfors. En av fyra har brister i de kontroller som kommunen utför. Kommunen kommer troligen snart få möjlighet att själva införa förbud, förelägganden och viten kopplat till restaurang- och cafékontrollerna.

– Men vi vill att verksamhetsansvariga själva ska ta ansvar så vi ska slippa använda oss av den verktygslådan.

Inför sommaren vill miljöchefen uppmana alla att följa de föreskrifter som reglerar det egna ansvaret att hålla avstånd ute i naturen, på stranden och på torget.

Pressträff 2020.05.27

Pressträff med anledning av coronaviruset

Presskonferensen visas i sin helhet. Den sändes ursprungligen live på Facebook.