Nyheter

Foucaultgymnasiet går tillfälligt över till distansundervisning

2020-11-25

Foucaultgymnasiet kommer att gå över till distansundervisning från och med i morgon, den 26 november, till och med torsdag den 3 december. Även skolans korttidstillsyn stänger under samma tid.

- Eftersom gymnasiesärskolan har flera elever i riskgruppen för covid-19 måste vi stänga verksamheten på plats för att förebygga och förhindra smittspridning, säger rektor Emma Rosengren. 

Eleverna förbereds nu under eftermiddagen för hur de ska arbeta på distans under kommande vecka. Skolan öppnar igen för undervisning på plats fredag den 4 december, om inte annat meddelas. Alla vårdnadshavare, boenden och gode män kommer att informeras av elevens mentor under onsdagseftermiddagen.

Alla elever som får symtom, även lindriga, under den här perioden måste rapportera detta till sin mentor.

- Att undervisa och bli undervisad på distans är förstås en utmaning för alla inblandade, men med så fantastiska elever och så engagerad personal så är jag säker på att vi löser det här på ett bra sätt. Den här insatsen sker i förebyggande syfte för att vi ska hålla oss friska och det är en bra sak, säger Emma Rosengren.

I de fall som båda vårdnadshavarna har yrken med samhällsbärande funktioner har eleven rätt till omsorg under tiden då skolans lokaler är stängda. Går det inte att lösa ska vårdnadshavarna omgående höra av sig till rektorn på Foucaultgymnasiet eller till elevens mentor.

Kontakta kontaktcenter vid LSS-beslut

Kontakta kommunens kontaktcenter om det finns ett LSS-beslut och vårdnadshavarna har behov av avlastning under den här perioden, tfn 08-523 01 00 (Be att bli kopplad till myndigheten för funktionsnedsättning.) Det går också att kontakta respektive handläggare direkt.