Nyheter

Gemensam kampanj för vaccinering

2021-04-30

Tillsammans med Södertälje sjukhus och våra grannkommuner Nykvarn, Salem och Botkyrka genomför vi nu vaccinationskampanjen ”Tack för att du vaccinerar dig! Kampanjen använder hashtaggen #tillsammansmotcovid.

Kommunerna samarbetat med ett gemensamt debattinlägg i Länstidningen och Mitt i för Botkyrka och Salem. Vi har även samproducerat filmen ”Var med och rädda liv – vaccinera dig mot covid-19” där överläkaren Roland Söderholm berättar att vi tar chansen att stoppa pandemin om vi vaccinerarar oss när det blir vår tur!

Debattinlägg, LT fredag 23 april

Aldrig har vaccin mot ett virus varit så efterlängtat som nu. Bara i Sverige har coronaviruset och sjukdomen covid-19 hittills orsakat mer än 13 000 dödsfall. Vi gör alla uppoffringar och måste leva med tuffa restriktioner. Att vaccinera sig är därför den enskilt viktigaste insatsen vi kan göra för att bidra till att stoppa smittspridningen och pandemin.

Att bli sjuk i covid-19 innebär en större risk för dig än att ta vaccin. Många infektionssjukdomar kan orsaka långvariga medicinska besvär. Covid-19 är dessutom en allvarlig och oberäknelig sjukdom.

Vi som arbetar i offentlig sektor och i sjukvården har under pandemin haft som högsta prioritet att skydda både medarbetare, invånare och patienter från sjukdom och i värsta fall död. Men för att stoppa smittspridningen av corona krävs det att vi är många som väljer att vaccinera oss. Om vi inte vaccinerar oss får vi leva med covid-19 i många år till.

Forskarvärlden tillsammans med industrin har sedan starten av pandemin arbetat för att ta fram säkra vacciner. Vi har alla hört om biverkningarna som rapporterats. Alla vacciner har biverkningar, men man ska komma ihåg att det är väldigt ovanligt. Så nu välkomnar vi detta verktyg i kampen mot covid-19. Att vaccinera sig är att ta ansvar för sig själv och andra.

Vi uppmanar dig att basera ditt viktiga beslut om att tacka ja till erbjudandet om vaccination på fakta. Då bidrar du till att skydda dig själv och andra.

Var med och rädda liv - vaccinera dig mot covid-19