Nyheter

Gymnasier, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan ställer om till distansundervisning

2020-03-17

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan inte ska bedrivas i skolornas lokaler, utan genom distansundervisning. Södertälje har beslutat att följa rekommendationen för de kommunala verksamheterna.

Gymnasiesärskolan omfattas inte av rekommendationerna i dagsläget.

I dag, den 18 mars, och i morgon är det studiedag. Utbildningskontoret förbereder nu start av distansundervisning i stor skala. Eftersom det är en ny situation för alla behöver vi tid att få till det här på ett bra sätt.

- Vi är digitala, vi har ett arbete kring digitala verktyg och kring distansundervisning. Att erbjuda sådan undervisning i stor skala kräver dock vissa förberedelser. Vi satte i gång förberedelsearbetet direkt när beskedet kom, säger Johan Abrahamsson, verksamhetschef för gymnasiet i Södertälje kommun.

Alla elever kommer att få mer information om distansundervisningen via lärplattformen senast torsdag.