Nyheter

Förslag: Utbildningskontoret ska utreda gymnasiets programutbud

2019-12-04

På utbildningsnämndens sammanträde den 12 december väntas nämnden fatta beslut om att utreda de kommunala gymnasiernas programutbud och organisation. Dessutom finns ett förslag om att inte ta in nya elever till årskurs 1 på Wendela Hebbegymnasiet höstterminen 2020.

Utbildningskontoret föreslår i en tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden att kontoret ska se över de kommunala gymnasiernas programutbud från och med höstterminen 2021 samt lämna ett förslag till plan för att utveckla programutbudet under perioden 2021–2030. Översynen ska redovisas i utbildningsnämnden under våren 2020.

Syftet med översynen och de förslag som ska presenteras är bland annat att öka programutbudets attraktivitet och att tydligt koppla utbudet till arbetsmarknadens behov genom en tydlig samverkan med arbetsmarknadens branscher.  I översynen ingår också att undersöka vilka lokaler som behövs när programutbudet utvecklas.  

Antalet sökande till Wendela Hebbegymnasiets program har minskat de senaste åren. Prognosen nationellt och regionalt är att program som har estetiska profiler och inriktningar kommer att fortsätta att minska. Utbildningskontoret föreslår därför i skrivelsen till nämnden att antagningen till Wendela Hebbegymnasiet stängs inför höstterminen 2020 i väntan på att översynen är klar.

Monica Sonde, utbildningsdirektör i Södertälje kommun, tycker att det är viktigt att se över i vilken form och omfattning gymnasieprogram med estetiska inriktningar eller profiler kan drivas. Men hon försäkrar att de elever som redan går på Wendela Hebbegymnasiet inte kommer att påverkas av ett eventuellt beslut av utbildningsnämnden:

– Även om nämnden beslutar att inte ta in elever på Wendela Hebbe till hösten kommer de som redan går på skolan att kunna slutföra sin utbildning enligt plan, säger Monica Sonde.