Nyheter

Nominera till hållbarhetspriset 2020

2020-08-27

Södertälje kommun delar ut pris till den person, förening, företag eller organisation som jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling i Södertälje kommun.

Nominera din kandidat senast den 27 september. Den 13 oktober väljer hållbarhetsutskottet ut tre kandidater, varav en är den vinnande kandidaten. Prisutdelningen planeras till den 13 november men på grund av coronapandemin är formen för prisutdelningen inte beslutad än.

Den kandidat du vill nominera bör ha åstadkommit något av följande:

  • Insatser för att förbättra hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
  • Insatser för att öka kunskaperna om hållbarhetsfrågor
  • Insatser för att öka kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • Insatser för att bevara den biologiska mångfalden
  • Insatser som främjar människors hälsa
  • Insatser som främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet
  • Insatser för att utveckla en miljövänlig produktion och teknik.

Juryn

Juryn består av Södertälje kommuns hållbarhetsutskott som har till uppgift att följa, bereda och ta initiativ i övergripande hållbarhetsfrågor. I begreppet hållbarhet ingår tre dimensioner; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Tidigare pristagare

2019 - Ekobanken


2018 - Vackstanäsgymnasiet
2017 - Trädgårn i Lina
2016 - Skillebyholm

Så här nominerar du

Skicka in ditt förslag till kandidat via mejl till utredarenheten@sodertalje.se eller genom att fylla i formuläret på sidan www.sodertalje.se/hallbarhetspriset. Om du skickar via mejl, glöm inte att bifoga information enligt rubrikerna i formuläret.

 

Hållbara Södertälje

Hanna Klingborg om hållbarhetspriset