Nyheter

Hälsoprojekt för seniorer på distans

2021-01-15

Torekällgymnasiets elever på vård- och omsorgsprogrammet kommer även i år att genomföra ett hälsoprojekt för personer som är 65+. Den här gången sker projektet på distans.

Ett antal seniorer kommer att erbjudas plats i ett coachingprogram som leds av elever i årskurs 3 på vård- och omsorgsprogrammet. Eleverna handleds av välutbildade hälsopedagoger och sjuksköterskor.

Eleverna coachar en eller flera seniorer genom videomöten. Coachningen består av testning av fysisk status, hälsosamtal, föreläsningar samt träning.  Seniorer och elever kommer att träffas digitalt två gånger i veckan. Seniorerna får tydliga instruktioner och utbildning i de digitala verktygen för att kunna tillgodogöra sig projektet på bästa sätt.

Projektet ingår i Torekällgymnasiets arbete med värdeskapande lärande:

- Syftet är att eleverna ska få visa upp alla kunskaper de fått med sig under sina tre år på skolan genom ett projekt som skapar värde för andra. Detta är en del av elevernas gymnasiearbete och ingår också i ett flertal andra kurser såsom akutmedicin, idrott och hälsa 2, friskvård och hälsa samt medicin 2, berättar Eva Bida, hälsopedagog och lärare i idrott och hälsa på Torekällgymnasiet.

Projektet kommer att starta under vecka 10 och pågår i cirka två månader. Är du intresserad att delta eller vill veta mer, kontakta projektledarna:

Eva Bida, hälsopedagog samt lärare i idrott och hälsa, eva.bida@sodertalje.se  tfn 08-523 034 35.

Maria Andersson Johansson, leg sjuksköterska samt lärare på vård- och omsorgsprogrammet, Maria.e.Johansson@sodertalje.se tfn  08-523 099 48