Nyheter

Handlingsplan för klimatanpassning antagen

2022-05-03

Klimatförändringar och risker, i form av skyfall och värmeböljor märks redan av i samhället, vilket givetvis kommer att påverka kommunen och dess verksamheter i allt högre utsträckning. De klimatförändringar som samhället redan märker av, innebär att även Södertälje kommun behöver anpassas till dess konsekvenser. Därför har kommunstyrelsen antagit en handlingsplan för klimatanpassning.

Målet är att Södertälje kommun ska vara väl anpassad och förberedd för klimatrelaterade risker, till exempel skyfall och värmerelaterad ohälsa, som påfrestningar på hjärtat och blodcirkulationen.

Utbildning och kommunikation

Utbildning är centralt för att höja kunskapen och stärka arbetet med klimatanpassning i kommunens organisation, samt för att genomföra åtgärderna i handlingsplanen. För den som vill lära sig mer så finns översiktlig information om klimatanpassning på kommunens webb och intranät.

Vad kan du göra själv?

Som fastighetsägare har du ansvar för att klimatsäkra din fastighet. Här finns tips och stöd:

https://www.fastighetsagarna.se/fakta/fakta-for-fastighetsagare/energi-miljo-klimat/klimatanpassningar/

Som medborgare kan du bidra genom att samla in regnvatten i en regnvattentunna för att använda på odlingarna i trädgården, och på så sätt avlasta belastningen på vatten- och avloppssystemet vid skyfall.

Du kan läsa handlingsplanen för klimatanpassning på webben, under miljö och klimat.