Nyheter

Hemvärnssoldater i Södertäljeområdet

2021-09-30

Redan nu och under helgen kan man ovanför Södertälje skymta propellerplan, och på gatorna kan det dyka upp hemvärnssoldater. Soldaterna ingår i övningen Gränsland.

Övningen utgår från Hemvärnets stridsskola cirka en kvart från Södertälje City i Vällinge. Den är en del av en rad övningar som genomförs i fler län.

Ska kunna lösa komplexa uppgifter

Försvarsmaktens främsta uppgift är att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp, berättar överstelöjtnant Johan Midenby, chef vid Livgardesgruppen, en del av mellersta militärregionen. Hemvärnssoldaterna som ingår i denna övning har en viktig uppgift i förvaret av Sverige och måste ha en hög utbildningsnivå och vara väl förtrogna med hur de ska lösa komplexa uppgifter, enligt Johan Midenby.

– Vi har blivet väl bemötta och fått nyfikna frågor när vi varit ute och patrullerat, säger Johan Midenby.

Soldaterna har nära anknytning till Södertälje

Cirka 400 soldater deltar i den aktuella övningen, flera av dem har nära anknytning till Södertälje eller området därikring. Under övningen syns förbanden, men tanken är att de ska påverka så lite som möjligt, berättar Johan Midenby.

Gränsland syftar på gränsen mellan krig och fred. Övningen har krävt förberedelser med samhällsaktörer som Polisen, Trafikverket och Sjöfartsverket samt säkerhetsavdelningen på Södertälje kommun.

– Samarbetet är avgörande för att vi gemensamt ska bli bättre på att skydda Sverige om det blir oroliga tider.

Vill du veta mer om Hemvärnet: www.hemvarnet.se