Nyheter

Homan Gohari lämnar kommunen

Fotografi av kommunvapnet på Stadshuset i  Södertälje

2020-11-10

Samhällsbyggnadsdirektör Homan Gohari har avslutat sin anställning i Södertälje kommun. Homan har inte varit i full tjänst sedan slutet av april och har nu under hösten kommit överens med stadsdirektören att lämna sitt uppdrag permanent.

Homan Gohari har under 17 år haft flera olika roller vid samhällsbyggnadskontoret, nu senast som kontorschef, och har bidragit med stort engagemang i utvecklingsarbetet för att stärka och förbättra vårt arbete inom samhällsbyggnadsområdet, säger stadsdirektör Rickard Sundbom.

Homan har med ett gott ledarskap också gjort många insatser för att stärka kompetensförsörjningen inom denna komplexa och viktiga verksamhet för att vi ska kunna hävda oss i konkurrensen både med andra kommuner och näringslivet, säger Rickard och önskar Homan lycka till i fortsättningen.

Andreas Klingström fortsätter som tillförordnad chef för samhällsbyggnadskontoret under tiden som rekrytering av ny samhällsbyggnadsdirektör förbereds.