Nyheter

Hur kan vi i Södertälje kommun minska vår klimatpåverkan? Ta chansen att påverka!

Bild på två barn som håller i en jordglob

2020-11-23

Nu har du möjlighet att påverka klimatpolitiken i kommunen! Kommunens hållbarhetsutskott har beslutat att genomföra en medborgardialog i klimatfrågan. Medborgardialogen syftar till att skapa delaktighet och hämta in synpunkter och idéer från kommunens medborgare kring hur de tänker och känner i klimatfrågan. Resultatet från medborgardialogen kommer att användas som underlag i arbetet med revidering av kommunens miljö- och klimatprogram. Ett nytt miljö- och klimatprogram ska tas fram för perioden 2022–2026.

Medborgardialogen ska genomföras med en kombination av webbenkät, webbpanel och djupintervjuer i perioden mellan vecka 48 och 51. Djupintervjuer kommer att genomföras både med enskilda medborgare och med representanter för lokala intresseorganisationer. Det färdiga resultatet från medborgardialogen kommer att presenteras i kommunens kanaler i början av nästa år.

  • Jag hoppas att så många medborgare som möjligt tar chansen att påverka genom att svara på webb-enkäten. Vad är viktigt för just dig när det gäller klimatfrågan? Vad tycker du att vi som kommun kan bli bättre på? säger Hanna Klingborg (MP), hållbarhetsutskottets ordförande.

Du kommer till enkäten genom att klicka på följande länk här. Du har möjlighet att svara på enkäten t.o.m. den 13 december.